HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM
Đơn vị
Kỳ báo cáo
Nhà ở thương mại
STT TỈNH/ THÀNH PHỐ Số dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt Số lượng căn hộ, lô đất của dự án theo phê duyệt Dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án đã giao dịch
Trong quý (căn, lô)
Trong quý (căn, lô) Lũy kế từ đầu năm (căn, lô)
Tổng cộng 710 710 3
1 Tỉnh Hà Giang
2 Tỉnh Cao Bằng
3 Tỉnh Bắc Kạn
4 Tỉnh Tuyên Quang
5 Tỉnh Lào Cai
6 Tỉnh Điện Biên
7 Tỉnh Lai Châu
8 Tỉnh Sơn La
9 Tỉnh Yên Bái
10 Tỉnh Hòa Bình
11 Tỉnh Thái Nguyên
12 Tỉnh Lạng Sơn
13 Tỉnh Quảng Ninh
14 Tỉnh Bắc Giang
15 Tỉnh Phú Thọ
16 Tỉnh Vĩnh Phúc
17 Tỉnh Bắc Ninh
18 Tỉnh Hải Dương
19 Thành phố Hải Phòng
20 Tỉnh Hưng Yên
62 bản ghi / 4 trang
1 2 3 4