Đơn vị: TỈNH LÀO CAI
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2023
Quay lại
Nhà ở thương mại
STT Tên dự án Số lượng căn hộ, lô đất của dự án theo phê duyệt Dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án đã giao dịch
Trong quý (căn, lô) Lũy kế từ đầu năm (căn, lô) Trong quý (căn, lô) Giá bán bình quân
triệu đồng/m2
Tổng cộng 1.157 70 140
1 Khu nhà ở thương mại trên quỹ đất Bệnh viện Sản nhi (cũ), phường Kim Tân,thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ( Phần dự án bao gồm các lô đất LK04, LK05, LK08, LK09, LK10) 70 70 140
1 bản ghi / 1 trang
1