SỐ LIỆU QUÝ 1 NĂM 2024
61 Dự án Dự án khởi công mới
0 Dự án Dự án NOXH khởi công mới
3.027 Căn, căn hộ, lô BĐS đủ điều kiện giao dịch
442 Căn, căn hộ, lô BĐS đã giao dịch
1.181.511 Tỷ đồng Dư nợ tín dụng