Đơn vị
Kỳ báo cáo
Nhà ở thương mại
STT TỈNH/ THÀNH PHỐ Số dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt Số lượng căn hộ, lô đất của dự án theo phê duyệt Dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án đã giao dịch
Trong quý (căn, lô)
Trong quý (căn, lô) Lũy kế từ đầu năm (căn, lô)
Tổng cộng 44 273
1 Thành phố Hà Nội
2 Tỉnh Hà Giang
3 Tỉnh Cao Bằng
4 Tỉnh Bắc Kạn
5 Tỉnh Tuyên Quang
6 Tỉnh Lào Cai
7 Tỉnh Điện Biên
8 Tỉnh Lai Châu
9 Tỉnh Sơn La
10 Tỉnh Yên Bái
11 Tỉnh Hòa Bình
12 Tỉnh Thái Nguyên
13 Tỉnh Lạng Sơn
14 Tỉnh Quảng Ninh
15 Tỉnh Bắc Giang
16 Tỉnh Phú Thọ
17 Tỉnh Vĩnh Phúc
18 Tỉnh Bắc Ninh
19 Tỉnh Hải Dương
20 Thành phố Hải Phòng
63 bản ghi / 4 trang
1 2 3 4