HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM
Đơn vị: THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2023
Quay lại
Nhà ở thương mại
STT Tên dự án Số lượng căn hộ, lô đất của dự án theo phê duyệt Dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án đã giao dịch
Trong quý (căn, lô) Lũy kế từ đầu năm (căn, lô) Trong quý (căn, lô) Giá bán bình quân
triệu đồng/m2
Tổng cộng 4.250 710 710 3
1 Dự án nhà ở Hà Thành 750 210 210 3 22,22
2 Khu căn hộ Masteri West Heights 1.500 500 500
2 bản ghi / 1 trang
1