Từ khóa
21 bản ghi / 2 trang
1 2
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1630/UBND-HTKT 20/05/2021 V/v tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
265/SXD-QLN 01/03/2021 V/v thực hiện chế độ cập nhập thông tin nhà ở, thị trường Bất động sản vào hệ thống thông tin Bộ Xây dựng
159/SXD-QLN 03/02/2021 V/v cập nhập định kỳ thông tin nhà ở và thị trường Bất động sản
86/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
1067/BXD-QLN 11/03/2020 V/v: Thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
01/VBHN-BXD 01/12/2019 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 12/01/2019 hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
46/2019/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
11/2019/QĐ-UBND 23/08/2019 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS
1972/BXD-QLN 21/08/2019 Thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản
5086/QĐ-UBND 14/11/2018 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025
5087/QĐ-UBND 14/11/2018 Phê duyệt Kế hoạch Phát triển nhà ở TP.Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020
21/2018/QĐ-UBND 19/06/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
5753/QĐ-UBND 30/10/2017 Phê duyệt Đề án "Phát triển thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025 và tầm nhìn đến 2030"
5754/QĐ-UBND 30/10/2017 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án "Phát triển thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025, tầm nhìn đến 2030" trong giai đoạn 2016 - 2020
3150/SXD-KT&VLXD 10/10/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV/2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
605/QĐ-UBND 31/03/2017 Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020
27/2016/TT-BXD 15/12/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
2016/QĐ-UBND 27/05/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội".
1985/QĐ-UBND 31/12/2014 Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
17/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
21 bản ghi / 2 trang
1 2