Từ khóa
64 bản ghi / 4 trang
1 2 3 4
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/SXD-QLN&TTBĐS 04/01/2023 Về việc thực hiện báo cáo số liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý IV/2022 và cả năm 2022 theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP
187/BC-SXD 28/12/2022 Công bố thị trường BĐS quý IV và cả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3752/SXD-QLN&TTBĐS 10/10/2022 Về việc thực hiện báo cáo số liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022 theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.
2460/SXD-QLN&TTBĐS 06/07/2022 về việc thực hiện báo cáo số liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II/2022 theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP
44/2022 29/06/2022 Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bât động sản
88/BC-SXD 26/06/2022 v/v báo cáo định kỳ thông tin về nhà ở và tình hình thị trường bất động sản Quý 2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
978/SXD-QLXD 10/06/2022 V/v đôn đốc báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản định kỳ hàng tháng
881/SXD-QLXD 27/05/2022 V/v thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua công trình Nhà phố của dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà phố tại đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum
1283/SXD-QLN&TTBĐS 15/04/2022 về việc thực hiện báo cáo số liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2022 theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP
848/SXD-QLN 12/04/2022 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh
718/SXD-QLN 30/03/2022 Tăng cường hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản
40 /BC-SXD 30/03/2022 v/v báo cáo định kỳ thông tin về nhà ở và tình hình thị trường bất động sản Quý 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
430/SXD-QLN 03/03/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
416/SXD-QLN 02/02/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ
02/2022/NĐ-CP 06/01/2022 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
2790/BC-SXD 31/12/2021 Báo cáo về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý IV và cả năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3107/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và hàng năm
202/QĐ-SXD 29/12/2021 Quyết định về việc uỷ quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
190/BC-SXD 29/12/2021 V/v thực hiện chế độ cập nhập thông tin nhà ở Quý IV và năm 2021
3456/QĐ-UBND 29/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
64 bản ghi / 4 trang
1 2 3 4