Từ khóa
37 bản ghi / 2 trang
1 2
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
407/SXD-QLN 02/12/2021 Tăng cường công tác quản lý để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản
150/BC-SXD 04/10/2021 v/v tình hình thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
126/BC-SXD 13/08/2021 V/v tổng kết thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014
112/BC-SXD 02/07/2021 V/v tình hình thông tin về nhà ở và thị trường bất động sảnQuý II, 6 tháng đầu năm 2021trênđịa bàn tỉnh Kon Tum
97/BC-SXD 02/07/2021 Công bố thị trường BĐS quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
931/SXD-QLXD 11/06/2021 v/v triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.
1630/UBND-HTKT 20/05/2021 V/v tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1192/UBND-KT 23/04/2021 Công văn về việc triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Số:135 /SGTVTXD-QLN 05/04/2021 BÁO CÁO Thực hiện công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP
04/CT-UBND 23/03/2021 Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại các khu vực quy hoạch dự án phát triển trên địa bàn tỉnh
265/SXD-QLN 01/03/2021 V/v thực hiện chế độ cập nhập thông tin nhà ở, thị trường Bất động sản vào hệ thống thông tin Bộ Xây dựng
159/SXD-QLN 03/02/2021 V/v cập nhập định kỳ thông tin nhà ở và thị trường Bất động sản
86/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
3225/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2020
3032/SXD-QLN&VLXD 23/12/2020 Công văn về việc tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán đất nền phân lô, dự án phân lô khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định
1067/BXD-QLN 11/03/2020 V/v: Thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
199/QĐ-UBND 04/02/2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2020
87/TB-SXD 13/01/2020 Thông báo chủ trương về giá bán, giá cho thuê tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng, phường 2, thành phố Tây Ninh
01/VBHN-BXD 01/12/2019 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 12/01/2019 hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
46/2019/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
37 bản ghi / 2 trang
1 2