Số/ Ký hiệu 10/VBHN-BXD
Ngày ban hành 25/08/2023
Đơn vị ban hành Bộ Xây dựng
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở