Số/ Ký hiệu 1783/KH-UBND
Ngày ban hành 19/08/2019
Đơn vị ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Trích yếu Kế hoạch triển khái thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh