Số/ Ký hiệu 02/VBHN-BXD
Ngày ban hành 20/04/2023
Đơn vị ban hành Bộ Xây dựng
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 20/4/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội