Bộ Xây dựng lấy ý kiến các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản
Sáng 22/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Hội thảo lấy ý kiến các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hai dự án Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đang lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, ban, ngành, người dân và doanh nghiệp.

Do đó, Thứ trưởng Sinh mong muốn các đại biểu dành thời gian nghiên cứu các dự thảo Nghị định để góp ý. Về nội dung của Luật Nhà ở, các đại biểu cần tập trung góp ý nội dung chính của dự thảo 3 Nghị định gồm: Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về đầu tư và phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, nội dung trình tự đầu tư các dự án nhà ở Ban soạn thảo cần lắng nghe các đại biểu cho ý kiến.

Về nội dung trình tự đầu tư các dự án nhà ở, Thứ trưởng Sinh mong các địa phương, doanh nghiệp cho ý kiến trên thực tế đã thực hiện hết các bước chưa. Theo Thứ trưởng Sinh, trong 26 bước của nội dung này có nội dung nào bớt được hay không? Ban soạn thảo mong muốn có một trình tự đầu tư ngắn gọn, rõ ràng giúp việc thực hiện các dự án đảm bảo đúng quy định và không thiếu sót các trình tự thủ tục.

Theo Thứ trưởng Sinh, trọng tâm lấy ý kiến là hai nhóm đối tượng gồm nhóm đối tượng doanh nghiệp (trực tiếp đầu tư các dự án) và nhóm đối tượng là các địa phương (trực tiếp quản lý các dự án). Bởi Nghị định hướng dẫn có những nội dung hướng dẫn cả một điều hoặc có nội dung chỉ hướng một khoản trong điều.

 


Ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng báo cáo tóm tắt các dự thảo các Nghị định

Báo cáo trước Hội thảo, ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết nội dung cơ bản của dự thảo các Nghị định. Theo ông Hải, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở sẽ thay thế Nghị định 99/2015 và Nghị định 30/2021 của Chính phủ. Nghị định này quy định 23 nội dung, chia thành 10 nhóm chính, được bố cục thành 12 chương 89 điều bám theo bố cục của Luật.

Đối với Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư sẽ thay thế Nghị định 69/2021. Nghị định này quy định 8 nội dung, chia thành 6 nhóm chính được bố cục thành 8 chương, 38 điều. Đặc biệt trong Nghị định này có 5 nội dung của giai đoạn chuẩn bị đầu tư được xây dựng theo Luật Nhà ở mà không theo Luật Đầu tư. Bởi vì đây là loại dự án đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia đầu tư, xây dựng cải tạo lại nhà chung cư. Đó là quyết định chủ trương đầu tư dự án bằng nguồn vốn ngân sách, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bằng nguồn vốn khác ngoài ngân sách, thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với nguồn vốn khác.

 


Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Đối với Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được xây dựng để thay thế Nghị định số 100/2015, Nghị định 49/2021/NĐ-CP và một số nội dung Nghị định số 35/2023.

Trong Luật Nhà ở đã dành hẳn 01 chương (Chương VI) quy định về chính sách nhà ở xã hội, trong đó giao Chính phủ quy định chi tiết về 17 nội dung, chia thành 4 nhóm chính, được bố cục thành 6 chương, 77 điều. Nguyên tắc là Luật bảo hướng dẫn gì thì hướng dẫn đó, không quy định khác.

Nguồn: Baoxaydung.com.vn