Đơn vị
Kỳ báo cáo
NHÀ Ở XÃ HỘI
STT TỈNH/ THÀNH PHỐ Tổng số dự án Số lượng căn hộ theo phê duyệt Số lượng căn hộ đủ điều kiện đưa vào giao dịch trong quý báo cáo
Tổng cộng 1 3.489.749 1.125
1 Thành phố Hà Nội Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
2 Tỉnh Hà Giang Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
3 Tỉnh Cao Bằng Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất 14
4 Tỉnh Bắc Kạn Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
5 Tỉnh Tuyên Quang Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
6 Tỉnh Lào Cai Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
7 Tỉnh Điện Biên Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
8 Tỉnh Lai Châu Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
9 Tỉnh Sơn La Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
10 Tỉnh Yên Bái Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
11 Tỉnh Hòa Bình Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
12 Tỉnh Thái Nguyên Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 1 2.859
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất 1 3.486.890
13 Tỉnh Lạng Sơn Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
14 Tỉnh Quảng Ninh Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
15 Tỉnh Bắc Giang Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
16 Tỉnh Phú Thọ Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
17 Tỉnh Vĩnh Phúc Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
18 Tỉnh Bắc Ninh Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
19 Tỉnh Hải Dương Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
20 Thành phố Hải Phòng Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
63 bản ghi / 4 trang
1 2 3 4