Đơn vị: TỈNH CAO BẰNG
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2024
Quay lại
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
STT Tên dự án Địa điểm thực hiện dự án Tên chủ đầu tư Số lượng theo phê duyệt của dự án Dự án đủ điều kiện bán nhà ở Tình hình giao dịch của dự án
Trong quý
(căn, lô)
Lũy kế từ đầu năm
(căn, lô)
Để bán Cho thuê,
thuê mua
Chung cư Riêng lẻ Chung cư Riêng lẻ Chung cư Riêng lẻ
0 Tổng cộng 14 14 182
1 Dự án Nhà ở kết hợp Thương mại dịch vụ - Hà Nội Phoenix Tower Thành phố Cao Bằng Công ty CP BIC Việt Nam 14 14 182
1 bản ghi / 1 trang
1