Đơn vị: TỈNH THÁI NGUYÊN
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2024
Quay lại
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
STT Tên dự án Địa điểm thực hiện dự án Tên chủ đầu tư Số lượng theo phê duyệt của dự án Dự án đủ điều kiện bán nhà ở Tình hình giao dịch của dự án
Trong quý
(căn, lô)
Lũy kế từ đầu năm
(căn, lô)
Để bán Cho thuê,
thuê mua
Chung cư Riêng lẻ Chung cư Riêng lẻ Chung cư Riêng lẻ
0 Tổng cộng 34.545 3.452.345
1 Khu đô thị số 2 phường Bách Quang, thành phố Sông Công phường Bách Quang, thành phố Sông Công Công ty Cổ phần RYG Thái Nguyên 34.545 3.452.345
1 bản ghi / 1 trang
1