Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg
Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, chống bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện từ năm 2014 đến 2021, với mục tiêu hỗ trợ cho hơn 28.000 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, chống bão, lụt. Theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, các hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước với mức hỗ trợ từ 12-16 triệu đồng/hộ tùy khu vực cư trú; ngân hàng Chính sách xã hội cho vay với lãi với suất ưu đãi tối đa 15 triệu đồng/hộ. Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg cụ thể như sau:
Theo báo cáo của các địa phương, tính đến tháng 12/2019, toàn Chương trình đã thực hiện hỗ trợ được cho trên 18.400/21.600 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở phòng tránh bão, lụt (đạt 85%); riêng trong 02 năm 2018 và 2019 đã thực hiện hỗ trợ được hơn 2.400 hộ gia đình.
Tổng số vốn đã giải ngân là 645 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 237 tỷ đồng, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 188 tỷ đồng và các nguồn vốn khác ước tính khoảng 220 tỷ đồng. Có 06 địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ, gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và thành phố Đà Nẵng; các địa phương còn lại gồm: Bình Định, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi đang khẩn trương thực hiện để hoàn thành theo kế hoạch.
Dự kiến, trong năm 2020 các địa phương sẽ thực hiện hỗ trợ cho khoảng 1.700 hộ; năm 2021 hỗ trợ cho 1.500 hộ nghèo hoàn thành xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg.