Chương trình phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp
Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương đến nay, trên địa bàn cả nước, đã hoàn thành 248 dự án nhà ở xã hội, quy mô xây dựng khoảng hơn 103.500 căn, với tổng diện tích hơn 5.175.000m2. Đang tiếp tục triển khai 264 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 216.500 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 10.825.000m2. Trong đó:
- Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: Hiện nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 137 dự án, quy mô xây dựng khoảng 56.500 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 2.825.000m2. Đang tiếp tục triển khai 173 dự án, quy mô xây dựng khoảng 126.000 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 6.300.000m2.
- Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp: Đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 111 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 47.000 căn hộ, với tổng diện tích 2.350.000m2. Đang tiếp tục triển khai 91 dự án với quy mô xây dựng khoảng 90.500 căn hộ, tổng diện tích 4.525.000m2.