Số/ Ký hiệu 44/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/06/2022
Đơn vị ban hành Chính phủ
Trích yếu Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản