Số/ Ký hiệu 1191/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/11/2000
Đơn vị ban hành Bộ Xây dựng
Trích yếu Quyết định 1191/QĐ-BXD ngày 17/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.