Số/ Ký hiệu 09/VBHN-BXD
Ngày ban hành 25/08/2023
Đơn vị ban hành Bộ Xây dựng
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư