Số/ Ký hiệu 01/VBHN-BXD
Ngày ban hành 17/03/2023
Đơn vị ban hành Bộ Xây dựng
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 17/3/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở