Số/ Ký hiệu 1985/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2014
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Cà Mau
Trích yếu Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030