Số/ Ký hiệu 17/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2014
Đơn vị ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau
Trích yếu Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
65/2014/QH13 25/11/2014 Luật Nhà ở năm 2014