Số/ Ký hiệu 2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/05/2016
Đơn vị ban hành UBND thành phố Hà Nội
Trích yếu Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội".