Số/ Ký hiệu 1104/QĐ/BXD
Ngày ban hành 24/10/2017
Đơn vị ban hành Bộ Xây dựng
Trích yếu Quyết định số 1104/QĐ-BXD ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 2 năm 2017.