Số/ Ký hiệu 117/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/11/2015
Đơn vị ban hành Bộ Xây dựng
Trích yếu Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản