Số/ Ký hiệu 989/BXD-QLN
Ngày ban hành 25/03/2021
Đơn vị ban hành Bộ Xây dựng
Trích yếu Về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản tại các địa phương
CÁC VĂN BẢN KHÁC