Số/ Ký hiệu 11/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 16/10/2017
Đơn vị ban hành Bộ Xây dựng
Trích yếu Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017 của Bộ Xây dựng Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình