Số/ Ký hiệu 35/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/06/2023
Đơn vị ban hành Chính phủ
Trích yếu Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20-06-2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng