Số/ Ký hiệu 627/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/07/2019
Đơn vị ban hành Bộ Xây dựng
Trích yếu Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020