Đơn vị
Kỳ báo cáo
Bất động sản khu công nghiệp
STT TỈNH/ THÀNH PHỐ Số dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy mô của dự án KCN, KCX theo phê duyệt (m2) Tình hình giao dịch của dự án
Để bán (m2) Cho thuê (m2)
Tổng cộng 58.857
1 Thành phố Hà Nội
2 Tỉnh Hà Giang
3 Tỉnh Cao Bằng
4 Tỉnh Bắc Kạn
5 Tỉnh Tuyên Quang
6 Tỉnh Lào Cai
7 Tỉnh Điện Biên
8 Tỉnh Lai Châu
9 Tỉnh Sơn La
10 Tỉnh Yên Bái
11 Tỉnh Hòa Bình 58.857
12 Tỉnh Thái Nguyên
13 Tỉnh Lạng Sơn
14 Tỉnh Quảng Ninh
15 Tỉnh Bắc Giang
16 Tỉnh Phú Thọ
17 Tỉnh Vĩnh Phúc
18 Tỉnh Bắc Ninh
19 Tỉnh Hải Dương
20 Thành phố Hải Phòng
63 bản ghi / 4 trang
1 2 3 4