Đơn vị: TỈNH BẮC KẠN
Kỳ báo cáo: QUÝ 1 NĂM 2024
Quay lại
Nhà ở thương mại
STT Tên dự án Số lượng căn hộ, lô đất của dự án theo phê duyệt Dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án đã giao dịch
Trong quý (căn, lô) Lũy kế từ đầu năm (căn, lô) Trong quý (căn, lô) Giá bán bình quân
triệu đồng/m2
Tổng cộng 3.176 344 344
1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ 1+2A, thị trấn Bằng Lũng (Đợt 1) 143 143 143
2 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ 1+2A, thị trấn Bằng Lũng (Đợt 2) 108
3 Dự án Khu dân cư và dịch vụ thương mại Khu công nghiệp Thanh Bình 552
4 Dự án Phát triển đô thị tuyến đường tránh Cụm Công nghiệp Huyền Tụng 385
5 Khu dân cư Đúc Xuân 4 232
6 Khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy 816
7 Khu dân cư và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai 232 201 201
8 Khu đô thị Bắc Sông Cầu - Phân khu A 708
8 bản ghi / 1 trang
1