Đơn vị: TỈNH CAO BẰNG
Kỳ báo cáo: QUÝ 1 NĂM 2024
Quay lại
Nhà ở thương mại
STT Tên dự án Số lượng căn hộ, lô đất của dự án theo phê duyệt Dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án đã giao dịch
Trong quý (căn, lô) Lũy kế từ đầu năm (căn, lô) Trong quý (căn, lô) Giá bán bình quân
triệu đồng/m2
Tổng cộng 1.212 483 2.291 10
1 Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê đối với một số lô đất tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng 61 100 4 26.192.468,21
2 Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê tại lô 15,16 Khu đô thị mới Đề Thám 168
3 Dự án Nhà ở kết hợp Thương mại dịch vụ - Hà Nội Phoenix Tower 280 280 1.988 2 3.085.333,12
4 Dự án phát triển đô thị số 5A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 271 203 203 4 36.106.779,42
4 bản ghi / 1 trang
1