Đơn vị: TỈNH BẮC GIANG
Kỳ báo cáo: QUÝ 1 NĂM 2024
Quay lại
Nhà ở thương mại
STT Tên dự án Số lượng căn hộ, lô đất của dự án theo phê duyệt Dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án đã giao dịch
Trong quý (căn, lô) Lũy kế từ đầu năm (căn, lô) Trong quý (căn, lô) Giá bán bình quân
triệu đồng/m2
Tổng cộng 19.826 523 832 7
1 Chung cư hỗn hợp tại lô OCT5 và OCT8A theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ 497 407 497 7 22,11
2 Đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 2, Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang 111 109 218
3 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc phố đi bộ Khu đô thị phía Nam TPBG 121 117
4 KDC số 2 - Giai đoạn 1, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam 300
5 KĐT phía Tây Nam thành phố BG 952
6 Khu dân cư Lan Sơn số 1 (giai đoạn 1), xã Yên Sơn và xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam 621
7 Khu dân cư mới xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 844
8 Khu đô thị mới Đồng Cửa 2, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam 493
9 Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Nếnh 664
10 Khu đô thị số 6, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam 1.281
11 Phía Bắc Khu đô thị số 22 thuộc PK2 thành phố 842
11 bản ghi / 1 trang
1