Đơn vị: TỈNH HÒA BÌNH
Kỳ báo cáo: QUÝ 1 NĂM 2024
Quay lại
Nhà ở thương mại
STT Tên dự án Số lượng căn hộ, lô đất của dự án theo phê duyệt Dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án đã giao dịch
Trong quý (căn, lô) Lũy kế từ đầu năm (căn, lô) Trong quý (căn, lô) Giá bán bình quân
triệu đồng/m2
Tổng cộng 2.334 122 343 27
1 Khu dân cư đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình 414
2 Khu dân cư khu phố 10, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy 122 122 122
3 Khu dân cư số 3,4 phường Thịnh Lang thành phố Hòa Bình 227
4 Khu dân cư tại tổ 7, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình 30
5 Khu dân cư, tái định cư Suối Đúng, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình 172 172
6 Khu nhà ở thương mại (Shophouse) phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình 68 49
7 Khu nha ở xã hội tại phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình 99 18 24,66
7 bản ghi / 1 trang
1