Đơn vị
Kỳ báo cáo
Nhà ở thương mại
STT TỈNH/ THÀNH PHỐ Số dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt Số lượng căn hộ, lô đất của dự án theo phê duyệt Dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án đã giao dịch
Trong quý (căn, lô)
Trong quý (căn, lô) Lũy kế từ đầu năm (căn, lô)
Tổng cộng 2 183.010 21.375 28.692 1.477
1 Thành phố Hà Nội
2 Tỉnh Hà Giang
3 Tỉnh Cao Bằng 280 2.585 14
4 Tỉnh Bắc Kạn
5 Tỉnh Tuyên Quang
6 Tỉnh Lào Cai 135 505
7 Tỉnh Điện Biên
8 Tỉnh Lai Châu
9 Tỉnh Sơn La 337 2
10 Tỉnh Yên Bái
11 Tỉnh Hòa Bình 122 564 10
12 Tỉnh Thái Nguyên 1 182.891
13 Tỉnh Lạng Sơn
14 Tỉnh Quảng Ninh
15 Tỉnh Bắc Giang 149 1.142 4
16 Tỉnh Phú Thọ
17 Tỉnh Vĩnh Phúc
18 Tỉnh Bắc Ninh
19 Tỉnh Hải Dương
20 Thành phố Hải Phòng
63 bản ghi / 4 trang
1 2 3 4