Đơn vị
Kỳ báo cáo
NHÀ Ở XÃ HỘI
STT TỈNH/ THÀNH PHỐ Tổng số dự án Số lượng căn hộ theo phê duyệt Số lượng căn hộ đủ điều kiện đưa vào giao dịch trong quý báo cáo
Tổng cộng 789
1 Thành phố Hà Nội Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
2 Tỉnh Hà Giang Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
3 Tỉnh Cao Bằng Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất 14
4 Tỉnh Bắc Kạn Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
5 Tỉnh Tuyên Quang Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
6 Tỉnh Lào Cai Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
7 Tỉnh Điện Biên Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
8 Tỉnh Lai Châu Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
9 Tỉnh Sơn La Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
10 Tỉnh Yên Bái Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
11 Tỉnh Hòa Bình Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
12 Tỉnh Thái Nguyên Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
13 Tỉnh Lạng Sơn Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
14 Tỉnh Quảng Ninh Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
15 Tỉnh Bắc Giang Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
16 Tỉnh Phú Thọ Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
17 Tỉnh Vĩnh Phúc Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
18 Tỉnh Bắc Ninh Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
19 Tỉnh Hải Dương Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
20 Thành phố Hải Phòng Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
63 bản ghi / 4 trang
1 2 3 4