Đơn vị: TỈNH BẮC GIANG
Kỳ báo cáo: QUÝ 1 NĂM 2024
Quay lại
Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
STT Tên dự án Địa điểm thực hiện dự án Tên chủ đầu tư Số lượng theo phê duyệt của dự án Dự án đủ điều kiện bán nhà ở Tình hình giao dịch của dự án
Trong quý
(căn, lô)
Lũy kế từ đầu năm
(căn, lô)
Để bán Cho thuê,
thuê mua
Chung cư Riêng lẻ Đất ở Chung cư Riêng lẻ Đất ở Chung cư Riêng lẻ Đất ở
0 Tổng cộng 164 126
1 KĐT phía Tây Nam thành phố BG Phường Mỹ Độ, xã Tân Mỹ Liên danh REQ-Thành Lợi-Lan Hạ-Đèo Cả-Tân Thành 5
2 Nhà ở xã hội khu dân cư số 3 thành phố Bắc Giang Khu dân cư số 3, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang Công ty CP đầu tư 379 157 126
3 Phía Bắc Khu đô thị số 22 thuộc PK2 thành phố Xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang và xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng Liên danh Giảng Võ - Thành Lợi 2
3 bản ghi / 1 trang
1