Đơn vị: THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2023
Quay lại
Không tồn tại dữ liệu nào!
Trung tâm thương mại
STT Tên dự án Diện tích Văn phòng, Trung tâm thương mại của dự án theo phê duyệt Tình hình giao dịch của dự án
Để bán Cho thuê
Diện tích (m2) Giá bán/m2 Diện tích (m2) Giá thuê/m2
Tổng cộng