HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM
Đơn vị: THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2023
Quay lại
Bất động sản du lịch
STT Tên dự án Số lượng biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, phòng khách sạn của dự án theo phê duyệt Tình hình giao dịch của dự án
Để bán (m2) Cho thuê (m2)
Tổng cộng 400
1 Dự án nhà ở Hà Thành 400
1 bản ghi / 1 trang
1