HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM
Đơn vị: TỈNH TUYÊN QUANG
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2023
Quay lại
Lỗi: There is no row at position 0.
Bất động sản du lịch
STT Tên dự án Số lượng biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, phòng khách sạn của dự án theo phê duyệt Tình hình giao dịch của dự án
Để bán (m2) Cho thuê (m2)
Tổng cộng