Đơn vị: THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2023
Quay lại
Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
STT Tên dự án Địa điểm thực hiện dự án Tên chủ đầu tư Số lượng theo phê duyệt của dự án Dự án đủ điều kiện bán nhà ở Tình hình giao dịch của dự án
Trong quý
(căn, lô)
Lũy kế từ đầu năm
(căn, lô)
Để bán Cho thuê,
thuê mua
Chung cư Riêng lẻ Đất ở Chung cư Riêng lẻ Đất ở Chung cư Riêng lẻ Đất ở
0 Tổng cộng 300 200 100 50 100 50 1 1
1 Dự án nhà ở Hà Thành Quận Nam Từ Liêm Công ty cổ phần đầu tư Hà Thành 300 200 100 50 100 50 1 1
1 bản ghi / 1 trang
1