Đơn vị: TỈNH HÒA BÌNH
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2023
Quay lại
Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
STT Tên dự án Địa điểm thực hiện dự án Tên chủ đầu tư Số lượng theo phê duyệt của dự án Dự án đủ điều kiện bán nhà ở Tình hình giao dịch của dự án
Trong quý
(căn, lô)
Lũy kế từ đầu năm
(căn, lô)
Để bán Cho thuê,
thuê mua
Chung cư Riêng lẻ Đất ở Chung cư Riêng lẻ Đất ở Chung cư Riêng lẻ Đất ở
0 Tổng cộng 777 134 777 19 7
1 Khu dân cư đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình Thành phố Hòa Bình Công ty TNHH Phát triển dự án Khu dân cư đường Trương Hán Siêu 61
2 Khu dân cư số 3,4 phường Thịnh Lang thành phố Hòa Bình Thành phố Hòa Bình Công ty TNHH phát triển dự án Khu dân cư số 3, số 4 54
3 Khu nha ở xã hội tại phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình Thành phố Hòa Bình Cty CP đàu tư BĐS Sao Vàng 711 711 6
4 Nhà ở xã hội cho công nhân thuê và thuê mua Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà, Thành phố Hoà Bình Công ty Dạ Hợp 66 19 66 19 1
4 bản ghi / 1 trang
1