Từ khóa
8 bản ghi / 1 trang
1
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/2018/QĐ-UBND 19/06/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
3150/SXD-KT&VLXD 10/10/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV/2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
605/QĐ-UBND 31/03/2017 Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020
27/2016/TT-BXD 15/12/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
2016/QĐ-UBND 27/05/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội".
1985/QĐ-UBND 31/12/2014 Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
17/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
65/2014/QH13 25/11/2014 Luật Nhà ở năm 2014
8 bản ghi / 1 trang
1