HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM
Đơn vị: THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2023
Quay lại
Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp, Khu chế xuất
STT Tên dự án Địa điểm thực hiện dự án Tên chủ đầu tư Số lượng theo phê duyệt của dự án Dự án đủ điều kiện bán nhà ở Tình hình giao dịch của dự án
Trong quý
(căn, lô)
Lũy kế từ đầu năm
(căn, lô)
Để bán Cho thuê,
thuê mua
Chung cư Riêng lẻ Chung cư Riêng lẻ Chung cư Riêng lẻ
0 Tổng cộng 200 100 100 10 100 10
1 Dự án nhà ở Hà Thành Quận Nam Từ Liêm Công ty cổ phần đầu tư Hà Thành 200 100 100 10 100 10
1 bản ghi / 1 trang
1