Số/ Ký hiệu 5754/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/10/2017
Đơn vị ban hành Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh
Trích yếu Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án "Phát triển thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025, tầm nhìn đến 2030" trong giai đoạn 2016 - 2020